• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
  • recepsahan.net
  • Vakfıkebir
  • recepsahan.net
  • recepsahan.net
  • Espiye/Karaovacık yaylası
  • recepsahan.net
  • Espiye / Kurugeriş
  • Recep ŞAHAN'ın Web Stesi
  • Espiye/ Kurugeriş

Vakfıkebir İlçe Müftüsü Recep Şahan, 30.12.2020 'da Facebook Üzerinden Katıldığı Canlı Yayın Programında "Dünyevileşme Hastalığı" ve "Yılbaşı konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Vakfıkebir İlçe Müftüsü Recep Şahan, 30.12.2020 Çarşamba Günü Saat 19.30'da, İlçe Müftülüğünün Sosyal Medya Hesabı Facebook Sayfası Üzerinden Katıldığı Canlı Yayın Programında "Dünyevileşme Hastalığı" ve "Yılbaşı Kutlamaları" Konu Başlığı Etrafında Şube Müdürü Halil Güneş'in Sorularını Cevaplandırdı ve Konu İle İlgili Önemli Bilgiler Paylaştı...

İmam Hatip Mithat Güdü'nün moderatörlüğünde gerçekleştirilen canlı yayın programına katılan Merkez Eski Camii İmam Hatibi Ali Osman Birinci de, seslendirdiği ilahi ve kasidelerle programa renk kattı.

MÜFTÜ RECEP ŞAHAN'IN, CANLI YAYINDA CEVAPLADIĞI SORULAR VE CEVAPLARI:

SORU_1: DÜNYEVİLEŞME NEDİR? DÜNYEVİLEŞME DENİLİNCE NE ANLAŞILMALI?

Dünyevi demek dünyaya ait demek. Dünyevileşme ise sadece dünyayı düşünme, ahireti unutarak yaşama demektir.

Dünyevileşme kısaca, Allah yokmuş gibi yaşamak ve Allah yokmuş gibi konuşmaktır…

Dünyevileşme, dünyanın süsüne cazibesine kapılıp ahireti unutmadır.

Ayet uyarıyor...

"Ey insanlar! Allah'ın vâdi gerçektir, sakın dünya hayatı sizi aldatmasın ve o aldatıcı (şeytan) da Allah hakkında sizi kandırmasın!" (Fatır: 5)

SORU 2 : DÜNYAYA BAKIŞIMIZ NASIL OLMALIDIR? DÜNYAYLA İLİŞKİMİZ NE DÜZEYDE OLMALI?

Dünyaya bakışımız da Müslümanca olmak durumundadır ki dünyaya yine Kur’an penceresinden bakmak ve ona göre yaşamak durumundayız.

Dünyaya Kur’an’ca bakınca şunu görüyoruz...

"Allah'ın sana verdiğinden (O'nun yolunda harcayarak) ahiret yurdunu iste; ama dünyadan da nasibini unutma. Allah sana ihsan ettiği gibi, sen de (insanlara) iyilik et. Yeryüzünde bozgunculuğu arzulama. Şüphesiz ki Allah, bozguncuları sevmez.” (Kasas: 77)

Bu ayet Kasas suresinde Karun Kıssası bağlamında yer alır. Bir önceki 76. ayetin anlamı şöyle:

“Unutmayın ki, Karun da Musa kavmine mensup biriydi; fakat onların omuzlarında yükselerek haddi aştı; zira Biz kendisine öyle hazineler vermiştik ki, sadece anahtarlarını taşımak bile güçlü kuvvetli bir müfrezeye zor gelirdi. Bir gün kavmi ona dedi ki: "Şımarma! Çünkü Allah şımaranları sevmez."

79 ve 80. ayetler de ise dünyayı/dünyalığı tercih edenlerle ahireti tercih edenler karşılaştırılıyor.

Dünya: Kur’an’ın «yarın» dediği ebedi hayata/ahirete amellerin gönderildiği yerdir.

"Siz ey iman edenler! Allah'a karşı sorumlu olduğunuzu bilin! Şimdi herkes, (kendisine) malum olmayan bir yarın için ne hazırladığına bir baksın! Ve (bir kez daha): Allah'a karşı sorumlu olduğunuzu bilin! Çünkü Allah yaptığınız her şeyden haberdardır." (Haşr: 18)

Dünya, imtihan yeridir, dikkat edilmeli ve rabbimizin uyarılarına kulak verilmelidir.

"Biliniz ki, mallarınız ve çocuklarınız birer imtihan sebebidir ve büyük mükâfat Allah'ın katındadır." (Enfal: 28)

"Doğrusu mallarınız ve çocuklarınız sizin için bir imtihandır. Büyük mükâfat ise Allah'ın yanındadır." (Tegabün:15)

Bu son ayet Tegabün suresinden. Tegabün «Aldanma» demektir. İnanmayanların aldanışları kıyamet gününde ortaya çıkacağı için o güne «Yevmü’t-tegabün» (9. ayet) denilmiştir.

Mevlana Hazretleri’nin deyimiyle;

Mal insan için gemiyi yüzdüren su gibi olmalıdır, ama içine girmemelidir. Çünkü içine girdiğinde gemiyi batıran da aynı sudur. Dünya sevgisi de insanın manevi hayatını batırır.Ayarı iyi yapılmalıdır..

Allah (c.c.), dünyamızı tabiatı itibariyle güzel ve cazibeli yaratmıştır.

Dünya, mevki ve makamlara bir tatlılık vermiştir.

«Kadınlara, oğullara, altın ve gümü cinsinden yığılmış servetlere, gözde nişan vurulmuş atlara, sürülere ve ekinlere tutkulu bir sevgi duymak insanoğluna cazip kılındı. Bütün bunlar dünya hayatının geçici zevkleridir, fakat en güzel gelecek Allah katındadır.» (Al-i İmran: 14)

Şu Hadis de insanın dünya tutkusuna dikkat çekiyor:

"Eğer âdemoğlunun iki vadi dolusu malı olsaydı bir üçüncüsünü isterdi. Onun nefsini ancak toprak doldurur. Allah tevbe edenlerin tevbesini kabul eder." (İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları: 17/594.)

Halbuki dünya, ahiretimiz için bir fırsattır.

Bir Hadiste şöyle deniliyor:

«Dünya ahiretin tarlasıdır»

Dünya gaye-amaç değil, araçtır. Dünya ahirete giden yolda araçtır. Kim aracı amaç edinirse dünyada yaptıkları oyun eğlence olur.

«İyi bilin ki (tek başına) bu dünya hayatı bir oyun ve oynaştan, albenili bir gösteri ve birbirinize karşı övünme yarışından, mal ve evlat çoğaltma hırsından ibaret olurdu.» (Hadid: 20)

Bu dünyayı «Ahiretin Tarlası» bilirsen ahiretin Cennet olacaktır. Çünkü cennete giden yol dünyadan geçiyor. Cennetin köşkünü dünyada inşa ediyoruz..

Cehennemin odununu da dünyadan götürüyoruz..

Rabbimiz "Dünya hayatı ve şeytan sizi aldatmasın" diye uyarıyor. (Fatır: 5)

Demek ki bunlara dikkat edilmesi lazım

Ancak dünyaya dalıp, şeytanın rotasına girip ibadeti-kulluğu terk edip de sonra da “Ne yapalım şeytana uyduk” demekle kurtulamayız..

Zaten sorun da burada.. Rabbimiz uymayacaksın diyor.

Dünyanın 3 Yüzü Vardır…

1- Cenab-ı Hakk’ın esmasına bakar  yüzü: Dünya O'nun eseridir. O'nun ayetidir.. Bu yüzü gayet güzeldir.

2- Ahirete bakan Yüzü: Ahiretin tarlasıdır, Cennetin mezrasıdır.

3- İnsanın hevasına bakan yüzü: Aldatan yüzü. Süslüdür. Bu yüz çirkindir. Çünkü fanidir, elemlidir, aldatır.

«Servet ve oğullar, dünya hayatının süsüdür; ölümsüz olan iyi işler ise Rabbinin nezdinde hem sevapça daha hayırlı, hem de ümit bağlamaya daha lâyıktır.» (Kehf Sûresi: 46)

ALLAH AHİRETİ KAZANMAMIZI İSTİYOR

« …Siz dünya malını istersiniz, oysa Allah ahireti kazanmanızı murad eder. Allah azizdir, hakimdir.» (Enfal Sûresi: 67)

“Düşünseler şunu da anlarlardı ki: bu dünya hayatı geçici bir oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir ve ebedî âhiret diyarı ise, hayatın ta kendisidir. Keşke bunu bir bilselerdi!” (Ankebut Sûresi: 29:64)

«Kim azgınlık eder ve dünya hayatını tercih ederse şüphesiz, cehennem onun varacağı yerdir.” (Nâziât Sûresi: 37-39)

SORU 3: KİMLER DÜNYEVİLEŞME HASTALIĞINA YAKALANMIŞ SAYILIR?

Âhirete iman ettikleri hâlde ;

1- Hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya sarılan,

2- Ölüm ve ötesini sürekli öteleyen,

3- Ahirete yönelik gerekli yatırımı ihmal eden,

5- Ahirete dair bir planı olmayan (planı hep dünyaya göre yapan) kişi dünyevileşme hastalığına yakalanmış demektir.

SORU 4 : DÜNYEVİLEŞME HASTALIĞI NASIL BAŞLAR?

Bu hastalık insan seçmez, herkese bulaşabilir. Dikkatli olmak lazım.

Bu hastalık; öncelikle yaptığı güzel amellerin karşılığını “hemen” görme, dünyada iken görme arzusunun şiddetli olmasından kaynaklanır.

Allah,  bizdeki bu şiddetli arzuyu görünce dünyayı önümüze açabilir.

ZATEN DÜNYA BİR SINAV SALONUDUR..

 İşte o zaman imtihanın en çetini başlar. Nefsimiz gördüğü karşılıkla yetinmek ve mutlu olmak ister. Ahiretteki mutluluğu unutur.

SORU 5: DÜNYA NİMETLERİNDEN FAYDALANMAK, ZENGİN OLMAK DÜNYEVİLEŞMEK MİDİR?

Dünya nimetlerinden faydalanmak, zengin olmak dünyevileşmek değildir. Yeter ki insan malını kontrol etsin. Malın mahkumu-esiri olmasın. Yeter ki malını Allah’ın rızasına uygun bir şekilde kullanabilsin...

Yoksa malın kendisi şer değil, malın haramdan elde ediliş biçimi şerdir.

Sen mala sahip ol! Mal sana sahip olmasın.

Burada problem, dünya malına sahip olma değil, sahip olduklarımızın kölesi olmaktır..

Malı sırtında taşımak var malın sırtında olmak var…

SORU 6: MÜSLÜMAN DÜNYA-AHİRET DENGESİ EKSENİNDE YAŞAMAK DURUMUNDADIR. ANCAK DÜNYA GEÇİCİ AHİRET İSE KALICIDIR. GEÇİCİ OLANI KALICI OLANA  TERCİH ETMEK AKILLICA BİR DAVRANIŞ OLMASA GEREK... BU NOKTADA KUR’AN NELER SÖYLEMEKTEDİR?

Bakınız bu hususta rabbimiz ne buyuruyor:

“Hayır, hayır! Sizler, çabuk elde edeceğiniz dünya nimetlerini seversiniz. Ahireti bırakırsınız.” (Kıyame: 21)

Dünyevileşme Hastalığı Dünyayı Tercih Ettirir.

“Doğrusu insanlar, çabuk elde edilen dünya nimetlerini severler de ağırlığı çekilmez günü arkalarında bırakırlar.” (İnsan: 27)

HALBUKİ  AHİRET DAHA HAYIRLI VE KALICIDIR

"Fakat siz (ey insanlar!) ahiret daha hayırlı ve daha devamlı olduğu halde dünya hayatını tercih ediyorsunuz." (Âlâ: 17)

«Gerçekten senin için ahiret dünyadan daha hayırlıdır.» (Dûhâ: 4)

SORU_7: DÜNYEVİLEŞMEYE SEBEP OLAN UNSURLAR NELERDİR? KUR’AN BU KONUDA NELER SÖYLER?

“Ey İnananlar! Mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah'ı anmaktan alıkoymasın. Kim bunu yaparsa işte onlar ziyana uğrayanlardır." (Münafikun: 9)

“Nice yiğitler vardır ki, onları ne ticaret ne bir (başka) kazanç kapısı Allah'ı anmaktan, namazı hakkını vererek eda etmekten ve arınmak için verilmesi gerekeni vermekten alıkoyabilir; onlar kalplerin ve gözlerin dehşetle döndüğü günden korkarlar.” (Nur: 37)

SORU_8: 2020 YILINI GERİDE BIRAKIRKEN, YENİ BİR YILA HAZIRLANIYORUZ. MÜSLÜMAN BİR TOPLUMDA YILBAŞI KUTLAMASI ADI ALTINDA BİR TAKIM GÜNAHLARIN ALENEN İŞLENMESİNİ DE DÜNYEVİLEŞMENİN BİRER YANSIMASI OLARAK GÖREBİLİR MİYİZ?

Elbette. Ahiret kaygısı olan kimse alenen Allah’ın haram kıldığı fiilleri yapamaz.

Yılbaşı denince akla neler Geliyor?

İçki, Eğlenceler , Kumar/piyango, Hindi yemek, Noel Baba, Çam süsleme/ağaç katliamı, İsraf...

Şimdi soru şu: Dinimiz bunlara ne diyor?

İçki: Haram-günah... (Maide: 90-91)

Eğlenceler/Zina: Kadın-erkek içkili. Zina haram...

Kumar/piyango: Piyango kumardır haramdır.

Hindi yemek: Normalde helal. Ancak o gece yemek günah. Zira Hıristiyan’a benzeme söz konusu.

Delilimiz şu Hadis:

«Kim bir  topluma benzerse, o onlardandır.»

Çam süsleme/ağaç katliamı: Burada da hem israf hem de gavura benzeme var.

Yılbaşında hindi ziyafeti yapan, piyango alan, noel baba kostümü giyen, çam süsleyen, yılbaşı hediyesi alıp veren... vs.

KİME BENZEMİŞ OLUYOR?

Efendimiz Mekke’de saçlarını ortadan tararken Medine’de yandan taramıştır.

NEDEN?

Yine O, Medine’de Yahudilerin Aşura günü oruç tuttuklarını görünce sadece 10. gün değil, bir öncesi veya bir sonrasıyla birlikte tutulmasını tavsiye etmiştir?

Neden?

 

NOEL BABA  NEYİMİZ OLUYOR?

Bir Türk büyüğü mü?  Bir İslam alimi mi? Yoksa dünya çapında çığır açmış, çağ açmış çağ kapatmış bir Türk komutanı mı?

Bizim bir Nasrettin Hocamız vardı hani? Bizim Hacivat-Karagöz’ümüz vardı? Fatih’imiz-Yunus Emremiz-Mevlana'mız…

Akif’i ne kadar tanıyoruz?27 Aralık O'nun 84.vefat yıl dönümü idi.

ŞİMDİ MUHASEBE ZAMANI

O gece Müslümana düşen; haram-helal demeden, yaratıcısına isyanda yarışırcasına günaha dalmak değil, muhasebe yapmaktır. Bu gece tevbe geceniz olsun.

Şimdi muhasebe zamanıdır. çam devirme zamanı değil. İçki, kumar-piyango gibi haramlarla  seneye veda etmek Müslümanca  bir davranış değildir.

2020’yi kapatırken Acaba kârda mıyız zararda mı?

“Ey insanlar! Şüphesiz Allah’ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın çok aldatıcı (Şeytan) Allah hakkında sizi aldatmasın.” (Fatır: 5)

HİÇ HESABINI YAPTIK MI?
365 gün içinde beş vakit namaz vardı. Kıldık mı?
365 gün içinde bir ay ramazan orucu vardı, tuttuk mu?
365 gün içerisinde insanlarla oturup kalktık, hiç kimsenin hakkına girdik mi?

Kaç insana yalan söyledik, aldattık?
Kaç fakiri soframıza alıp karnını doyurduk?
Kaç yoksula yardım elimizi uzattık?
Kaç alışverişte hile yaptık?
Ailemizi, hısım akrabamızı, komşumuzu gözettik mi?
Bu yıl boyunca biz Allah ve Rasulü için ne yaptık?
Bir yıl boyunca ahiretimiz için ne hazırladık?

Duvarlarımıza yeni takvimler asacağız. Tıpkı bir sene önceki gibi. Ne çabuk geçti bir yıl…

Yılbaşı gecesinde illa ki bir şey yapılacaksa yapılacak en hayırlı iş nefis muhasebesi olmalıdır.

Yarın geç olabilir. Zira mahşerde “Keşke bu hayatım için bir şeyler yapıp gönderseydim!” (Fecr Sûresi: 24) demenin bir faydası olmayacaktır.

Son nefeste pişmanlık boşunadır. (Mü'minûn: 100)

Şimdi; Bu vatan için canını veren şehitlerimiz ve vatanımızın selameti için dua zamanıdır.. Yoksa «vur patlasın, çal oynasın» şeklinde isyan asla bize yakışmaz.

------------------

İlçe Müftümüz Recep Şahan, programın sonunda izleyicilerden gelen soruları yanıtladı.

PROGRAMIN TAMAMINI ALTTAKİ VİDEODAN İZLEYEBİLİRSİNİZ.38 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
SOSYAL MEDYA
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam71
Toplam Ziyaret285394
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar7.36577.3952
Euro8.93578.9715
HAVA DURUMU
Üyelik Girişi
Saat